Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Nowe przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 
Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. t. j.  z 2016, poz. 1823). 

Informacje dotyczące postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i działalności Stałego Polubownego Sądu przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej udzielane są telefonicznie przez upoważnionych pracowników pod numerami telefonów:

61 850 73 47,   61 850 73 39    61 850 73 43 

lub osobiście w siedzibie Inspektoratu, Al. Marcinkowskiego 3 pokój 103. 

Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez Delegatury Inspekcji Handlowej.

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php